Chữ inox vàng lồng mặt mica gắn hạt giả đá Suhion

Chữ inox vàng lồng mặt mica gắn hạt giả đá Suhion

Chữ inox vàng lồng mặt mica gắn hạt giả đá Suhion