Bộ logo và chữ nổi inox vàng cho nhãn hàng MIG

Bộ logo và chữ nổi inox vàng cho nhãn hàng MIG

Bộ logo và chữ nổi inox vàng cho nhãn hàng MIG