Bộ chữ nổi inox vàng UBND xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang

Bộ chữ nổi inox vàng UBND xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang

Bộ chữ nổi inox vàng UBND xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang