Tại sao chữ inox vàng lại được dùng nhiều trong quảng cáo?

Tại sao chữ inox vàng lại được dùng nhiều trong quảng cáo?

Tại sao chữ inox vàng lại được dùng nhiều trong quảng cáo?